Gaskök, mat, karta, hygien & elektronik för Kungsleden-vandring

Efter att du har införskaffat ryggsäck, tält och sovlösning är det dags att rikta fokus på den övriga utrustningen som du behöver skaffa dig; gaskök, mat, karta, hygienartiklar och elektronik för vandring. Börja med att se den 8 minuter långa instruktionsvideon. Därefter grottar du ner dig i fler detaljer med hjälp av nedanstående artikel. I…

Ryggsäck, tält & sovlösning för Kungsleden-vandring

Vill du ta klivet till lätta, säkra och njutbara fjällvandringsäventyr längs Kungsleden? Det gör du genom att se till att ”de tre stora” i din packning, det vill säga ryggsäck, tält och sovlösning (sovsäck och liggunderlag) inte väger mer än ca 3 kg totalt. Börja med att se den 9 minuter långa instruktionsvideon om konceptet…